• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@sezaisahmay
Randevu tel:0212-2606810  0212-2606850                  diğer web adresim :www.sahmay.com
Site Haritası
KONULAR

Makaleler

1.  Yetişkin Türk kadınlarında bazı vücut ölçümleri.

             Kuran O, Şahmay S.

             Edirne Tıp Fakültesi Dergisi, 1:121, 1979.

 

2.  Gebelikte akut vulva ödemi.

             Gülkılık A, Şahmay S, Altay E, Tolun N, Saydam O.

             Yeni Symposium, 18:6, 1980.

 

3.  Radikal vulvektomi tekniğinin geliştirilmesi.

             Erez S, Şahmay S.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Özel sayı, 12:41, 1980.

 

4.  Boy uzunluğu ile baş uzunluğu arasındaki ilişkinin yetişkin Türk kadınlarındaki durumu.

             Şahmay S.

             Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Der., 2:109, 1980.

 

5.  Bir renal duplikasyon ve ektopik üreter vakası.

             Vural F, Selvili Ş, Gürün R, Şahmay S.

             Yeni Symposium, 19:61, 1981.

 

6.  Gebelikte vaginal candidiasis insidensi ve mikroskopik muayenenin tanıdaki önemi.

             Aksu MF, Topçuoğlu S, Şahmay S, Işıloğlu H, Altaş K, Kazan M.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 13:131, 1981.

7.  Sterilitede endometrium bulguları.

             Erkün E, Topçuoğlu S, Işıloğlu H, Gülkılık A, Şahmay S.

             Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 14:229, 1981.

 

8.  Anatomik yapıya ilişkin bazı estetik kurallar.

             Şahmay S.

             Yeni Symposium, 20(1):70, 1982.

 

9.  Kadında hipogastrik arter varyasyonları.

             Şahmay S, Atasü T, Vural F, Kuran O.

             Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 13:194, 1982.

 

10. Primer dismenorede ibuprofen tedavisi.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Ünal O.

             Haseki Tıp Bülteni, 20:92, 1982.

 

11. Bir olgu nedeniyle gebelik ve kalb hastalıkları.

             Şanioğlu C, Kösebay D, Şahmay S, Topçuoğlu S.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 14:141, 1982.

 

12. Doğuma engel vulva ödemi tedavisi.

             Şanioğlu C, Topçuoğlu S, Şahmay S.

             Yeni Symposium, 20(3):66, 1982.

 

13. Ovaryum kist hidatiği.

             Gülkılık A, Altay E, Şahmay S, Şanioğlu C.

             Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 13:366, 1982.

 

14. Uterus yapı anomalilerinin infertilite açısından değerlendirilmesi.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Özdemir İ.

             Haseki Tıp Bülteni, 20:182, 1982.

 

15. Further development of the technic of radical vulvectomy.

              Erez S, Şahmay S.

              Sixth meeting of international working party on the use of  radionuclides and afterloading 

              technique in the treatment of cancer of the uterus in developing areas and international

              conference on gynecological cancer.

              Proceedings, İstanbul, s.79, 1982.

 

16. Dismenore etyolojisinde prostaglandin faktörü.

              Şahmay S, Ertüngealp E, Şanioğlu C.

              İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 46:386, 1983.

 

17. Wertheim operasyonlarında bilateral hipogastrik arter ligasyonu.

              Atasü T, Erkün E, Şahmay S.

              Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 14:1, 1983.

 

18. Primer dismenore tedavisinde tedavisinde mefenamik asit.

              Ertüngealp E, Topçuoğlu S, Şahmay S, Topçuoğlu D.

              Haseki Tıp Bülteni, 21:272, 1983.

 

19.  Gebelik ve müsinöz kistadenokarsinom.

             Aksu MF, Şahmay S, Ünal O, Erez S.

             Cerrahpaşa Tıp Fak.Der., 14:416, 1983.

 

 

 

 

20. Gynecologic problems in adolescence.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             Balkan contribition to endocrinology and metabolism. Volume-1

             Printing office of Ankara University, Ankara, s.425, 1986.

 

21. Average menarche age in Turkey.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             Balkan contribition to endocrinology and metabolism. Volume-1

             Printing office of Ankara University, Ankara, s.428, 1986.

 

22. Primer dismenore taraması ve sosyoekonomik açıdan değerlendirilmesi.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Şenocak M, Hekim N.

             Medica, 2(8):32, 1986.

 

23. Gebelikte diş ve dişeti sorunları.

             Atasü T, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Der., 2:23, 1986.

 

24. Uterine activity during sleep.

             Karacan İ, Moore CA, Hirshkowitz M, Şahmay S, Narter EM, Tokat Y, Tuncel L.

             Sleep, 9:393, 1986.

 

25. Rahimiçi kontraseptif araçların yan etkilerinin tedavisinde antiprostaglandinler.

             Şahmay S, Ertüngealp E, Arvas M, Atasü T.

             Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 18:75, 1987.

 

26. Gebelik hormonları ve dişeti hastalıkları.

             Atasü T, Şahmay S, Hekim N, Çolgar U.

             Türk Diş Hekimleri Dergisi(Essen), 1:10, 1987.

 

27. İdrarda LH ölçümü ile ovülasyon zamanlaması.

             Şahmay S, Hekim N, Eğeci Y, Atasü T.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:49, 1987.

 

28. Postkoital test (Sims-Huhner test)-PCT.

             Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:59, 1987.

 

29. Bromokriptine ile Premenstrüel sendrom tedavisi.

             Tüfekçi M, Ertüngealp E, Şahmay S, Çöke A, Atasü T.

             Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 14:339,1987

 

30. Servikal gebelik.

             Yedigöz V, Şanioğlu C, Şahmay S.

             Yeni Symposium, 25:55, 1987.39, 1987.

 

31. Maternal, umbilical, uterine and amniotic prostaglandin E and F levels in labor.

             Şahmay S, Çöke A, Hekim N, Atasü T.

             İnt Med Res 16:280, 1988.              

 

32. Günümüzde dismenore tedavisi.

             Ertüngealp E, Yedigöz V, Şahmay S, Topçuoğlu D.

             Haseki Tıp Bül. 26:82, 1988.

 

33. Jinekolojik operasyonlarda abdominal anatomi ve cerrahi insizyonlar.

             Atasü T, Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2:33, 1988.

 

34. Ovülasyon indüksiyonu.

             Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2:82, 1988.

 

35. Tek tüpte rüptüre olmamış ektopik gebeliğin konservatif tedavisini takiben intrauterin                                               

      gebelik.

             Şahmay S, Aydınlı K, Erel T, İdil M.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni,21:599, 1989.

 

36. Travay indüksiyonunda Bishop skor değerlendirilmesi.

             Arvas M, Çetinsaya A, Karacan M, Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3:124, 1989.

 

37. Kadında Cinsel Fonksiyon Fizyolojisi.

             Şahmay S.

             Sendrom, 1:40, 1989.

 

38. Gebelikte akut yağlı karaciğer.

             Topçuoğlu D, Şahmay S, Topçuoğlu S.

             Haseki Tıp Bülteni. 27:302, 1989.

 

39. Travayda mekonyumun önemi.

             Arvas M, Sarıdoğan E, Ünal O, Aydınlı K, Şahmay S.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 21:697, 1990.

 

40. Korpus Luteum kanamalarının değerlendirilmesi.

             Şahmay S, Arvas M, Aydınlı K, Yedigöz V, Erel T, Atasü T.

             Jinekoloji ve Obstetride yeni görüşler.1:25, 1990.

 

41. Serum antisperm antikorları ve postkoital test ilişkisi.

             Şahmay S, Babuna C, Eğeci Y, Canbazoğlu N, Hekim N, Atasü T.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4:48, 1990.

 

42. Ovülasyon indüksiyonu.

             Şahmay S.

             Endokrinolojide yönelişler.Editör H.Hatemi s.16, 1990

 

43. Uterin leiomyomlarda menstrüel siklus fazlarında mitotik aktivitenin araştırılması.

              Tüfekçi C, Yorgancı C, Bayırlı E, Ünal O, Şahmay S.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4:143, 1990.

 

44. The effect of intrauterine insemination on uterine activity.

              Şahmay S, Atasü T, Karacan İ.

              Int J Fertil 35:310, 1990.

 

45. İnfertilitede Endometrium Bulguları: 12949 Endometrial Biopsinin Analizi.

              Şahmay S, Sarıdoğan E, Oral E, Şentürk L, Atasü T.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 6:25-29, 1992.

 

46. İmmünolojik infertilite.

              Şahmay S, Özörnek H, Alper T.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 6:70-80, 1992.

 

47. Ovülasyon takibi.

              Şahmay S, Yalçınkaya T.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7:4, 1992.

 

 

48. İntrauterin inseminasyon.

              Şahmay S.

              Fertilite Dergisi 1:21, 1993.

 

49. Endometrial biopsy findings in infertility:12949 cases.

             Şahmay S, Oral E, Sarıdoğan E, Şentürk L, Atasü T.

             İnt J Fertil, 40:316, 1995. 

 

50. Hiperprolaktinemiye bağlı infertilitenin tedavisinde Lisuride ile alınan sonuçlar.

             Çolgar U, Şahmay S, Yedigöz V.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 10 (Sup.3):160, 1996.

 

51. Ovülasyon İndüksiyonu ve Genital Kanser.

          Kaleli S, Arvas M, Demirkıran F,  Beşe T, Şahmay S, Calay Z, Erkün E, Kösebay D.

          Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 5:6, 1997.

 

52. Effect of Different Types of Intrauterine Device on Intrauterine Activity.

          Şahmay S, Kaleli S, Oral E, Alper T, Ünal O, Karacan İ, Atasü   T.

          Gynecol Obstet Reprod Med, 3:279, 1997.

 

53.Kadında reprodüktif aks ve folikülogenezis

          Şahmay S.

          Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 1:207, 1997

 

54.Ovülatuar Faktör

          Şahmay S.

          Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 2:582, 1998

 

55.İntrauterin inseminasyonda temel prensipler.

          Şahmay S.

          Türk Jinekoloji Derneği, Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi. 1:37, 1998.

 

56.Effect of Different Types of Intrauterine Devices on Intrauterine Activity

          Şahmay S, Kalelei S, Oral E, Alper T, Ünal O, Karacan İ, Atasü T.

          Int J Fertil 44:150, 1999.

 

57.Selim Meme Hastalıkları ve HRT.

          Şahmay, S.

          Galenos, 5:46, 2001.

 

58. Disfonksiyonel kanamalar

       Şahmay, S.

       Türkiye klinikleri J Surg Med Sci 3(40), 18, 2007

 

 

59. Postmenopozal dönem ve ürogenital atrofi.

      Şahmay, S.

      Türkiye klinikleri J Gynecol Obstet special topics 1(3):23-26, 2008

 

60.Postmenopozal osteoporoz riskini artıran faktörler.

          Şahmay S, Atakul N.

          Türkiye klinikleri 2:40, 2009

 

61. Serum anti-Mu¨llerian hormone level as a predictor of poor ovarian response in in vitro

fertilization patients.

Sahmay S, Cetin M, Ocal P, Kaleli S, Senol H, Birol F, Irez T.

Reprod Med Biol 2011;10:9–14.

 

62. Serum anti-mullerian hormone concentrations in reproductive age women with and without

polycystic ovary syndrome: the influence of body mass index.

Sahmay S, Guralp O, Senturk LM, Imamoglu M,  Kucuk M, Irez T

Reprod Med Biol (2011) 10:113–120

 

63. Serum anti-müllerian hormone and antral follicle count as predictive markers of OHSS in

          ART cycles

          Ocal P, Sahmay S, Cetin M, Irez T, Guralp O, Cepni I.

          J Assist Reprod Genet 2011;28(12):1197-203.

 

64. Different serum anti-Müllerian hormone concentrations are associated with oocyte quality,

          embryo development parameters and IVF-ICSI outcomes.

          Irez T, Ocal P, Guralp O, Cetin M, Aydogan B, Sahmay S.

          Arch Gynecol Obstet. 2011 Nov;284(5):1295-301. Epub 2011 Jul 12.

 

 

65.How to manage irregular bleeding or spotting after LNG-IUS insertion

          Sahmay S.

          Gynaecology Forum, 16;14, 2011

 

 

66. Serum anti-müllerian hormone, follicle stimulating hormone and antral follicle count

          measurement cannot predict pregnancy rates in IVF/ICSI cycles.    

          Sahmay S, Demirayak G, Guralp O, Ocal P, Senturk LM, Oral E, Irez T.

          J Assist Reprod Genet. 2012 Jul;29(7):589-95. Epub 2012 Apr 11.

 

 

67.Is there any correlation between amh and obesity  in premenopausal women?

          Sahmay S, Usta T, Erel CT, Imamoglu M, Kucuk M,  Atakul N, Seyisoglu H.:

          Arch Gynecol Obstet (2012) 286:661–665

 

68.Sperm selection based on motility in polyvinylpyrrolidone is associated with successful

          pregnancy and embryo development.  

          Irez T, Ocal P, Guralp O, Kaleli S, Ocer F, Sahmay S.

          Andrologia. 2012 Jul 11. doi: 10.1111/j.1439-0272.2012.01337.x. [Epub ahead of print]

 

69.Jinekolojide kullanılan Östrojen ve Progestinler.

          Şahmay S,

          Türkiye Klinikleri 5;1, 2012 (Özel Sayı; Editör:Sezai ŞAHMAY)

 

70. Evaluation of subgroups of the human sperm hypoosmotic swelling test in normozoospermic   

          male cases with recurrent fertilization failure: a prospective case-controlled study.

          Irez T, Usta TA, Zebitay G, Oral E, Senol H, Sahmay S.

          Arch Gynecol Obstet.  2012 Nov 18. [Epub ahead of print]

          287:797-801, 2013

 

71. Anti-Müllerian hormone and polycystic ovary syndrome: assessment of the clinical                                   

pregnancy rates in in vitro fertilization patients.

Sahmay S, Guralp O, Aydogan B, Cepni I, Oral E, Irez T.

Gynecol Endocrinol. 2013 May;29(5):440-3.

 

 

72. The effect of repeated administration of methotrexate (MTX) on rat ovary: measurement of                     

             serum antimullerian hormone (AMH) levels.

Benian A, Guralp O, Uzun DD, Okyar A, Sahmay S.

Gynecol Endocrinol. 2013 Mar;29(3):226-9.

 

73. Evaluation of subgroups of the human sperm hypoosmotic swelling test in  normozoospermic male cases with recurrent fertilization failure: a prospective case-controlled study.

Irez T, Usta TA, Zebitay G, Oral E, Senol H, Sahmay S.

Arch Gynecol Obstet. 2013 Apr;287(4):797-801.

 

74. Polikistik Over Sendromu.

Şahmay S, Atakul N.:.

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(6):56-64

 

75.Disfonksiyonel Kanamalar

Şahmay S.

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(6):45-55

 

76. Sperm selection based on motility in polyvinylpyrrolidone is associated with successful            pregnancy and embryo development.

Irez T, Ocal P, Guralp O, Kaleli S, Ocer F, Sahmay S.

Andrologia. 2013

 

77. Elevated serum levels of anti-Müllerian hormone can be introduced as a new diagnostic marker for polycystic ovary syndrome.

Sahmay S, Atakul N, Aydogan B, Aydin Y, Imamoglu M, Seyisoglu H.

Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Dec;92(12):1369-74

 

78. Serum anti-Mullerian hormone levels in the main phenotypes of polycystic ovary syndrome.

Sahmay S, Atakul N, Oncul M, Tuten A, Aydogan B, Seyisoglu H.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013

 

79. Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome: AMH in combination with clinical symptoms.

Sahmay S, Aydin Y, Oncul M, Senturk LM.

J Assist Reprod Genet. 2014 Feb;31(2):213-20.

 

 

80. Elevated LH levels draw a stronger distinction than AMH in premature ovarian insufficiency.

Sahmay S, Usta TA, Erel T, Atakul N, Aydogan B.

Climacteric, 2014 Apr;17(2):197-203

 

81. Anti-müllerian hormone levels as a predictor of the pregnancy rate in women of advanced reproductive age.

Sahmay S, Oncul M, Tuten A, Tok A, Acıkgoz AS, Cepni I.

J Assist Reprod Genet. 2014 Nov;31(11):1469-74

 

 

82.  Diagnosis of late-onset congenital adrenal hyperplasia in clinical practice: current evaluation.

Sahmay S, Tuten A, Gurleyen H, Oncul M, Benian A, Tamer Erel C

Minerva Endocrinol. 2014 Sep;39(3):215-22.

 

83. Comparison of follitropin alfa and urinary gonadotropins in IVF cycles.

Sahmay S, Usta TA, Zebitay G, Senturk LM, Oral E, Ocal P, Idil M, Irez T. Minerva Ginecol. 2014 Aug;66(4):341-6.

 

84. Evaluation of ovarian reserve in Hashimoto's thyroiditis.

Tuten A, Hatipoglu E, Oncul M, Imamoglu M, Acikgoz AS, Yilmaz N, Ozcil MD, Kaya B, Misirlioglu AM, Sahmay S.

Gynecol Endocrinol. 2014 Oct;30(10):708-11

 

85. May AMH levels distinguish LOCAH from PCOS among hirsute women?

Oncul M, Sahmay S, Tuten A, Acikgoz AS, Gurleyen HC.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jul;178:183-7.

 

86. Serum AMH levels in the differential diagnosis of hyperandrogenemic conditions.

Tuten A, Sahmay S, Oncul M, Acikgoz AS, Imamoglu M, Gurleyen HC, Senturk ML. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jun;177:121-5

 

87. Menopoz yaşının öngörüsünde Anti-Müllerian Hormon (AMH)

Şahmay S, 

TJOD İstanbul web sitesi, 2014

 

88. Investigation of the association between the outcomes of sperm chromatin condensation and decondensation tests, and assisted reproduction techniques.  

Irez T, Sahmay S, Ocal P, Goymen A, Senol H, Erol N, Kaleli S, Guralp O.

Andrologia. 2015 May;47(4):438-47.

 

89. Association of fetuin A, adiponectin, interleukin 10 and total antioxidant capacity with IVF outcomes.

Yen M, Donma O, Yildizfer F, Ekmekci O, Asli Karatas Kul Z, Esat Imal A, Keser Z, Cagil E, Mengi M, Ekmekci H, Sahmay S, Donma M.

Iran J Reprod Med. 2014 Nov;12(11):747-54.

Takvim
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.983632.1117
Euro34.634834.7735
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret112974